Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie wykorzystywania przez Administratora Państwa danych osobowych.

Pojęcia używane w polityce prywatności:

Właściciel serwisu/Administrator  Urząd Miejski w Suwałkach

Konto rekrutującegoPracodawca – użytkownik strony, najczęściej reprezentujący firmę, posiadający konto w serwisie, którego głównym celem jest rekrutacja pracowników.

Konto pracownika– użytkownik strony, najczęściej osoba poszukującą pracy.

Użytkownik niezalogowany – użytkownik korzystający ze strony, bez zalogowania się w serwisie, który akceptuje politykę cookies.

Profil/Konto – funkcjonalność konta pozwalająca użytkownikowi na prezentację swojej osoby publicznie i udostępnianie swoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin – regulamin strony internetowej „Ukraina w Suwałkach – darmowe ogłoszenia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, kod kreskowy 16-400, adres e-mial: org@um.suwalki.pl, numer telefonu: 87 562 80 00

2) Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Administratora lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: rluto@um.suwalki.pl, bądź telefonicznie: 0 87 5628228.

3) W związku z tym, że świadczymy usługi dostępu do strony interentowej dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

Założenie konta oraz logowanie na Stronie 

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, obejmujące:• Imię/Nick użytkownika• E-mail• Numer telefonu (dobrowolnie)• Hasło

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO.

Korzystanie z serwisu przez Użytkownika niezalogowanego

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy, dane dotyczące sesji użytkownika, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki oraz lokalizacji. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Usługi i funkcjonalności umożliwiające Pracodawcom umieszczanie ofert

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane udostępnione nam podczas rejestracji, a także:• Dane wymagane podczas realizacji usługi Założenie konta oraz logowanie na Stronie polskiej jeśli aktualny użytkownik nie jest zalogowany• Adres przedsiębiorstwa (ulica, numer, kod pocztowy, kraj)• Nazwę ogłoszenia• Opisu stanowiska• Opis wymagań na stanowisko• Zdjęcie profilowe w przypadku dodania go do profilu• Podania innych danych kontaktowych, niż dane podane przy rejestracji, w szczególności: o Emailo Telefono Strona internetowao Krajo Adres

Dane które opublikujesz w ofercie, zostaną udostępnione publicznie użytkownikom, w tym użytkownikom niezalogowanym. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO.

Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania i wysłanych aplikacji na oferty pracy, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, prawnie uzasadniony interes Administratorapolegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane zapisywane są z wykorzystaniem zabezpieczonego protokołu HTTPS (SSL) w bazie danych. Profil udostępniany jest na liście ofert, można go odszukać stosując filtry dostępne w wyszukiwarce. W każdej chwili możesz zmienić swój profil, usunąć swoje dane lub całkowicie usunąć konto z serwisu.

4. Niezależnie od tego, którą stronę reprezentujesz, Twoje dane osobowe udostępniane są za Twoją zgodą następującym podmiotom:

Pracodawcom – Twój profil oraz dane, które w nim umieściłeś, są dostępne publicznie na stronie.

Pracownikom – Twoja oferta pracy jest publicznie dostępna dla pracowników poszukujących pracy w naszym serwisie.

Użytkownikom niezalogowanym – Twoja oferta pracy jest publicznie dostępna dla pracowników poszukujących pracy w naszym serwisie.

5) Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte z bazy danych i nie będą już dostępne, chyba, że obowiązek dalszego przechowywania wynika z przepisów prawa.

6) Dane te, dotyczą plików cookies, których długość określona jest przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniu z nich korzystającym.

7) Dane osobowe umieszczone w ramach oferty pracy, przechowujemy przez cały okres aktywności konta.

8) W każdej chwili, każdy użytkownik ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych, w tym usunięcia konta użytkownika w przypadku braku zgody na dalsze przetwarzanie danych wymaganych do realizacji świadczonych usług.

9) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje konto w serwisie za pośrednictwem bezpośredniego zgłoszenia pod adresem mailowym pkp@um.suwalki.pl

10) W każdej chwili masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO.

11) Masz prawo do zażądania usunięcia wszystkich swoich danych osobowych na podstawieart. 17 RODO.

12) W każdej chwili masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.

13) W każdej chwili możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO.

14) W każdej chwili masz prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO.

15) W każdej chwili masz prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

16) Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

17) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast nie podanie danych wymaganych w procesie rejestracji konta spowoduje niemożność założenia konta w serwisie.

18) Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Informacja o plikach Cookies

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego „Ukraina w Suwałkach – darmowe ogłoszenia” akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.ukraina.suwalki.eu.

Informacje ogólne 
1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
2. Miasto Suwałki będzie przetwarzało dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je otrzymało. 
3. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies, o czym szerzej poniżej. 
4. Dodatkowo, serwis używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu. 
5. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje. 
6. Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.  


Pliki Cookies 
Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. 


Zasady działania cookies
1. Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. że niewielkie informacje tekstowe zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez serwer serwisu (zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2021r. poz. 576 z późn. zm.). 
2. W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis, przeglądarka internetowa przesyła zapisane cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego Użytkownika i pamięta różne indywidualne elementy oraz preferencje Użytkownika. 
3. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu. 


Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 
1. Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, które: 
• zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka; 
• pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników; 
• pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie. 
2. Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników. 


Kontrola zapisywania plików cookies 
1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies. 
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. 
3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki. 
4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
5. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.