Naszą misją jest sprzyjanie integracji Ukraińców ze społeczeństwem polskim
poprzez wydarzenia kulturalne.