Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach powstało w 2020 r. Głównym celem organizacji była integracja Ukraińców mieszkających w Suwałkach ze społeczeństwem polskim. Odbywało się to przede wszystkim poprzez wydarzenia kulturalne – koncerty, festiwale, spektakle – organizowane przez aktywnych członków organizacji, angażujące do współpracy Ukraińców i Polaków.

W lutym 2022 r. na bazie organizacji rozpoczęło działaność Centrum Informacji i Pomocy Ukraińcom dotkniętych rosyjską agresją. Przez cały rok Centrum przyjmuje uchodźców przybywających do Suwałk z różnych regionów Ukrainy, dzięki temu stał się prawdziwym ukraińskim ośrodkiem w mieście.

Dziś nasz zespół, składający się z konsultantów, psychologa i wolontariuszy, na co dzień doradza w różnych sprawach oraz realizuje projekty dla Ukraińców i z Ukraińcami. Udzielamy pomocy informacyjnej i żywieniowej, a także prowadzimy kursy mistrzowskie o różnej tematyce dla dzieci i dorosłych, takie jak: rękodzielniczej, kulinarnej, wokalnej i tanecznej.

Najpopularniejsze zajęcia to Grupa Zdrowia dla seniorów, Klub Konwersacji, warsztaty rękodzieła w różnych technikach, zajęcia z języka polskiego oraz Klub Gier Planszowych dla młodzieży.

Zatem główny cel Stowarzyszenia Związek Ukraińców w Suwałkach pozostaje niezmienny – wspieranie integracji Ukraińców w życiu społecznym i kulturalnym miasta.

STATUT

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

Anna Samoilenko (Prezes),

Olga Ignatowicz (Członkini),

Natalia Rak (Członkini)

Tutaj znajdują się:

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Bilans za 2022 rok

Rachunek zysków i strat za rok 2022

Informacja_dodatkowa za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023