Związek Ukraińców w Suwałkach od wielu lat organizuje wydarzenia, które nie tylko dają uchodźcom wewnętrznym i mieszkańcom Suwałk możliwość cieszenia się ukraińską muzyką, tańcem, sztuką i literaturą, ale także pogłębiają wiedzę o kulturze ukraińskiej i promują wzajemne zrozumienie między naszymi narodami.


Nasze projekty są świetną okazją do spotkania się, wymiany doświadczeń i budowania silnych więzi w społeczności. Dlatego z dumą dzielimy się z Wami naszymi pomysłami, które realizujemy jako organizacja.


Celem każdego wydarzenia jest zachowanie i promowanie ukraińskiej kultury, tradycji i dziedzictwa poza granicami Ukrainy, zwłaszcza w mieście, które stało się domem dla wielu Ukraińców – Suwałkach. Dążymy do stworzenia tutaj silnej społeczności, dlatego zachęcamy do współpracy mieszkańców w każdym wieku, zarówno młodych, jak i starszych, oraz zapraszamy do udziału w naszych działaniach i dołączenia do wielkiej rodziny Związku Ukraińców w Suwałkach.


Ta rubryka zawiera informacje o naszych obecnych i przyszłych projektach. Obecnie realizujemy szereg inicjatyw, takich jak festiwale, koncerty, warsztaty, wystawy itp. Pozwalają nam one wspólnie cieszyć się osiągnięciami kultury ukraińskiej i tworzyć atmosferę radości, dumy i wzajemnego szacunku.
Informacje o dotychczasowych projektach można znaleźć w dziale Archiwum, w którym znajdują się zdjęcia, publikacje i inne materiały obrazujące naszą działalność w poprzednich latach.


Związek Ukraińców w Suwałkach