Projekt „Wsparcia seniorów z Ukrainy” rozpoczął się w marcu 2024 r. i potrwa 10 miesięcy. Obejmuje on działania podyktowane aktualnymi potrzebami uchodźców.

Wstępna analiza wykazała, że podczas gdy w 2022 r. głównymi problemami były podstawowe potrzeby, takie jak żywność i zakwaterowanie, w 2023 i 2024 r. na pierwszy plan wysunęły się kwestie znalezienia pracy, edukacji, znalezienia nowych kontaktów, socjalizacji i prośby o wsparcie psychologiczne.

Dlatego w ramach tego projektu zapewniamy uchodźcom regularne doradztwo psychologiczne, a także porady dotyczące legalizacji pobytu w Polsce, składania wniosków o obywatelstwo i pomocy w wznowieniu zasiłków socjalnych. Organizujemy kursy języka polskiego dla początkujących, kursy komputerowe, klub rękodzieła i grupę zdrowia dla osób starszych.

Działania te są ważne dla zapewnienia uchodźcom praktycznej pomocy w procesie adaptacji i integracji w nowym kraju. Planujemy zaangażować w projekt około 305 uczestników.

Projekt finansowany przez Fundację Biedronki za pośrednictwem POP Fund.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *